बुलढाणा

धरणाच्या भितीतुन पाण्याची गळति , “बांधकाम विभागाला लक्ष देण्याची गरज”

पोलीसवाला ऑनलाइन मिडिया

चिखली , दि. ०७ :- तालुक्यातील मेऱ्या पासुन जवळच असलेल्या नागोबा धरणाच्या भिंतीला गेल्या काही वर्षांपासुन भगदाड पडल्याने पाण्याची गळती वाढली असुन या परिसरातील हजारो एकर क्षेत्रा धोक्यात आले आहे. मेरा येथुन जवळ असलेल्या नागोबातील धरण आठ ते दहा वर्षां पासुन त्यामध्ये मृत साठाच असायचा परंतु या वर्षी पौळया पासुन सुरु असलेल्या व सतत मुसळधार कोसळत असलेल्या पावसामुळे नागोबा धरण प्रथमच ( ९० ) टक्के भरला आहे या धरणाच्या सांडव्याच्या भितीतुन मोठ्या प्रमाणावर पाणी लिकेज होत असल्याने हा धरण लवकरच कोरडा होण्याचे चित्र पाहव्यास मिळत असुन याकडे बांधकाम विभागाचे साफ दुर्लक्ष होत आहे. याकडे बांधकाम विभागाने लक्ष करुन ती गळती बंद करण्याची अपेक्षा शेतकऱ्यांना लागुन आहे.

या भिंतीला पाच ते साहा ठिकानाहुन पाणी बाहेर पडत असल्याने या धरणाच्या खालील शेतकरी भयभीत झाले असून सादर धरण्च्या संरक्षण भिंतीवर फार मोठ्या प्रमाणावर काटेरी झाडे वाढली आहेत त्यामुळे भिंतीला तडा जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यामुळे संबंधित व बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी या गंभीर बाबांकडे लक्ष देऊन धरणाच्या सांडव्याच्या भितीमधुन लिक होणाऱ्या पाणी गळती थांबवावि अशी मागणी सर्व सामान्य शेतकऱ्यातुन होत आहे.

97 Views
कृपया शेअर करा
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!
Close